งานออกแบบโลโก้

คุณภาพและราคาที่เหมาะสมกับการสร้างสรรค์ ด้วยทีมงานคุณภาพมากด้วยประสบการณ์

สนใจบริการสามารถสอบถามได้ที่

คุณวาทการ (เบนซ์) โทร 081-979-6642

ขั้นตอนการทำงาน

 1. รับ Concept งานออกแบบ ทั้งในเรื่องของโทนสี อารมณ์ ปรัชยา นิยาม ความหมาย และประเภทของงานออกแบบ
 2. ลูกค้ามัดจำค่าออกแบบอย่างน้อย 50% จึงจะเริ่มงาน
 3. ส่งงานตัวอย่างให้ลูกค้าเลือก พร้อมคุยในเรื่องของการแก้ไข (สี รายละเอียดเล็กน้อย)
 4. ปรับปรุงตามรายละเอียดการแก้ไข
 5. เมื่องานเสร็จสิ้นแล้ว ลูกค้าจำเป็นต้องชำระเงินส่วนที่เหลือ
 6. ส่งงานตามที่ตกลง

คำแนะนำ

 1. การมัดจำเงินเป็นจำนวน 50% ของราคางานจริง ลูกค้าจำเป็นต้องมัดจำก่อนเริ่มงาน
 2. การพูดคุยรายละเอียดในตัวงานเป็นสิ่งจำเป็น ลูกค้าควรบอกสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้มากที่สุด เพื่องานออกมาได้ตรงใจที่สุด
 3. ข้อมูลที่เป็นข้อความ ตัวหนังสือ ตัวเลข ทางลูกค้าจำเป็นต้องตรวจสอบก่อนส่งงานเสมอ หากมีข้อความผิดผลาดหลังจากที่มีการส่งงานแล้ว บริษัทขอสงวรสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการในการแก้ไขเพิ่มเติม
 4. หากมีการแก้ไขเกินจากข้อกำหนดของแต่ละ Package ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม
 5. ก่อนส่งงานเพื่อเป็นการปิดงาน ลูกค้าจำเป็นต้องจ่ายเงินส่วนที่เหลือก่อน