บริษัท ภูเก็ต อินโนวา จำกัด เป็นบริษัทที่เน้นการทำงานทางด้านการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมต่างๆ ทั้งบนเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ และสมาร์ทโฟน มาเป็นเวลามากกว่า 7 ปี ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทได้ทำการพัฒนาโปรแกรม และเว็บไซต์ต่างๆ ไว้มากมาย ด้วยทีมงานคุณภาพที่มากด้วยประสบการณ์และความสามารถ ทั้งในส่วนโปรแกรมมิ่ง และการดีไซน์ ภูเก็ต อินโนวา จัดตั้งขึ้นโดย บัณฑิตวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตุภูเก็ต ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ผลงานล่าสุดของเรา /